🆘 SKUP NIERUCHOMOŚCI 🏠 Z PROBLEMAMI, DŁUGI, UDZIAŁY, SPADKI

Jak odrzucić spadek?

Dług po rodzicach problemem? Teraz łatwo można się go pozbyć!

Jak odrzucić spadek?

Wielu z naszych rodaków musiało się zmierzyć z tym problemem. Dług po rodzicach to sprawa delikatna, ale bardzo ważna w kontekście naszej przyszłości. Warto wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed koniecznością spłaty defacto nie naszych długów.

W przypadku śmierci członka rodziny obowiązują dwie wersje prawa dotyczącego dziedziczenia. Pierwsza z nich to testament, który zostaje sporządzony na życzenie członka rodziny. Wtedy jasno zapisane jest, kto jaki spadek otrzyma po zmarłym. W przypadku braku testamentu lub stwierdzenia jego nieważności, prawo przewiduje tzw. dziedziczenie ustawowe. I w tym przypadku nie musi chodzić o willę z basenem i kilkaset tysięcy oszczędności. Niestety możemy także przejąć długi nieboszczyka. Na szczęście, o fakcie przejęcia długu zostaniemy poinformowani. Od tego momentu mamy 6 miesięcy na to, by zadecydować: przyjąć, czy odrzucić spadek.

Można odrzucić spadek

Jeśli przeraził nas fakt ciążących długów, możemy odmówić przyjęcia spadku. W takiej sytuacji następuje znalezienie następnego w kolejności członka rodziny, który będzie prawowitym spadkobiercą. Taką linię dziedziczenia ustala Kodeks Cywilny. My jednak jesteśmy wyłączeni z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Odrzucając spadek, może on przejść na nasze rodzeństwo lub młodszego członka rodziny. Tym samym jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji dziedziczenia przez osobę niepełnoletnią. Najlepiej więc poinformować wszystkich bliskich o naszych krokach. W tym momencie oni również mogą odrzucić spadek i tym samym pozbyć się problemów. W przypadku jego przejęcia przyjmujemy go z pełnym inwentarzem czyli także z ewentualnymi długami.

Co jeśli spadkobiercą jest dziecko?

Jeśli spadkobiercą zostaje dziecko tj. niepełnoletnia osoba, nie jest ona zdolna do podejmowania decyzji związanych ze spadkiem w świetle prawa. W takim momencie decyzje podejmuje rodzic lub opiekun prawny małoletniego. Na szczęście brak podjętej decyzji w ciągu 6 miesięcy nie jest od razu ciężarem dla dziecka. Polskie prawo chroni w ten sposób dziecko i z automatu daje mu prawo do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarzu przez małoletniego. W tym wypadku oznacza to, że długi, które mogą przewyższać wartość majątku nie spoczną na barkach dziecka i nie musi ono spłacać pozostałych zobowiązań majątkowych. Przepis o ochronie niepełnoletniego członka rodziny tyczy się również osób, które w przeciągu pół roku od uzyskania informacji o spadku ukończył 18 lat. Ważne jest więc by osoba w dniu informacji o spadku, nie była pełnoletnia, później jej sytuacja może się zmienić.

Prawny opiekun lub rodzic małoletniego musi złożyć oświadczenie przed notariuszem, lub sądem. Jeśli chodzi o oświadczenie do sądu, musimy złożyć je w sądzie rejonowym w wydziale cywilnym. Natomiast szybsze odrzucenie spadku zapewni nam notariusz ze względu na szybszy przebieg procesu. I w tym przypadku termin obowiązujący to 6 miesięcy od otrzymania informacji o spadku. Musimy jednak pamiętać o zgodzie Sądu Opiekuńczego ze względu na fakt, że takie czynności przekraczają zwykłe zarządzanie majątkiem nieletniego. Spadek odrzucany bez zgody sądu jest nieważne. Jeśli uzyskamy już zgodę Sądu Opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, możemy złożyć kolejne kroki przed notariuszem. Tym samym mając prawo do zarządzania.